Vi har i foreningen 2 arbejdsdage om året, som regel på følgende dage (med mindre de falder sammen med helligdage el. lign.):

Tredje lørdag i april

Tredje lørdag i september

Arbejdsdagene er altid hyggelige. De giver god mulighed for at lære naboerne bedre at kende, og er vigtige for foreningens sammenhold.

Andele kan stille med så mange eller få personer som de ønsker, men alle andele skal deltage i mindst een af arbejdsdagene på et kalenderår.  Udebliver man fra begge arbejdsdage på et kalenderår, kompenserer man med 500 kr. som trækkes via huslejen.

Arbejdet består for det meste af maling, oprydning og hovedrengøring i fællesarealerne, samt havearbejde. Men man kan også deltage på mange andre måder, f.eks ved at hjælpe til med forfriskninger, eller kørsel til genbrugsstationen. Det vigtigste er, at man er med!