Mariendalsvej 62-64 blev tegnet af arkitekten Ulrik Adolph Plesner (1861-1933), og opført i 1903-1905 under Murermester Rothe. Begge huse har  smukke kalkmalerier i opgangene som er udført af Thorvald Bindesbøll (1846-1909).

Plesners vision for disse arbejderboliger var banebrydende og krævede adskillige dispensationer fra datidens byggelove. Der var 4 lejligheder på hver etage fordelt omkring rummelige reposer og en trappeopgang som var brandsikker og meget bredere end normalt. Bagtrappen var afskaffet, og lejlighederne havde vandkloset, styrtebad og ventilationsskakter. 
En anonym skribent gav i 1905 udtryk for sin forargelse over den revolutionerende ene trappeopgang til “Architekten”: Den kunne “…så let føre til det mest forargelige, usædvanlige samliv, som et samfund med alle midler bør undgå”.  
Vores bygninger har i dag høj bevaringsværdi – 3.
 

 

Læs mere her