Kontakt altid Bestyrelsen i god tid

Ønsker du at foretage ændringer i lejligheden, skal du have godkendelse fra Bestyrelsen før arbejdet kan begynde. Informer derfor Bestyrelsen om ændringerne på skrift, gerne med fotos, i god tid før arbejdet påbegyndes.

Idet vores bygninger har høj bevaringsværdi, kan visse ændringer ikke tillades. Nogle ændringer vil kræve særlig dispensation fra Frederiksberg Kommune såvel som fra Bestyrelsen.

Når arbejdet går i gang, husk da at varsle naboer om eventuelle gener, og sørg for at holde trappeopgange og fællesarealer rene. Byggeaffald skal køres til Genbrugsstationen.