Nogle beboere oplever af og til signalforstyrrelser på deres TV. Oplever du gentagne signalforstyrelser på dit TV gør da følgende:

Tag kontakt til samtlige beboere på din “dør” (1, 2, 3, 4). Du deler nemlig signal med beboerne i lejlighederne over og under din. Oplever de også problemer? Har nogen, eller du selv, for nyligt foretaget ændringer i deres antennestik? Ændringer i een lejlighed kan forårsage forstyrrelser i samtlige underliggende lejligheder. Oplever ingen andre signal forstyrrelser, og er der ikke foretaget ændringer i nogen af lejlighederne, er problemet sandsynligvis i stikket/kablerne/TV’et i din egen lejlighed. Tilkald da tekniker.

Oplever andre på “døren” også problemer, skal der tilkaldes en tekniker fra foreningens leverandør, som skal have adgang til så mange lejligheder som muligt på “døren” – såvel som til den lejlighed hvori modtager-boxen sidder på 5. sal. Det kræver noget koordinering. Kontakt evt. Bestyrelse og/eller vicevært for assistance.

Der arbejdes i foreningen på, at modernisere vores nuværende system.