Der er rigtig mange gode grunde til at sortere affald, og faktisk ingen til at lade være.

Foreningens vejledning til affaldssortering beskriver hvordan affald bør sorteres, og hvor de relevante containere er placeret. Vejledningen opdateres i takt med ænringer fra kommunens side, og omdeles i papir-kopi til andelene med jævne mellemrum. Man kan også downloade den her: Affaldssortering i Foreningen

Storskrald, elektronisk og giftigt affald, såvel som byggeaffald må ikke smides i foreningens affaldscontainere. Vi skal selv bringe det til Genbrugsstationen som ligger 5 minutters gang fra vores bopæl. Der er en lille trækvogn i baghaven til rådighed.