Som andelshaver i en andelsboligforening har man medbestemmelse i foreningens økonomi, drift, og liv – Men man ejer ikke den lejlighed man bor i

Når man køber en andelslejlighed, køber man ikke selve lejligheden, men derimod  andel i andelsboligforeningens bygninger, formue og lån. Som andelshaver modtager man et andelsbevis og brugsretten til en bestemt bolig i foreningen mod betaling af husleje. Som andelshaver er man dermed også en del af foreningen, hvilket vil sige at man i fællesskab med foreningens andre andelshavere, deler ejerskab og drift af bygningerne, de fælles arealer, og ja, selve foreningen. Foreningen er ansvarlig for udvendig vedligehold af bygningerne, mens andelshavere er ansvarlig for indvendig vedligehold af lejlighederne.

Den øverste myndighed i foreningen er generalforsamlingen. Generalforsamlingen godkender årsregnskabet, andelskronen, og vedtager planer for større renovationsarbejde, såvel som eventuelle ændringer i vedtægterne. Generalforsamlingen vælger også en bestyrelse bestående af foreningens andelshavere. Bestyrelsen driver foreningen til dagligt (med hjælp fra vicevært, administrator og rådgivere), og den realiserer generalforsamlingens beslutninger, herunder at foreningens vedtægter og husorden overholdes.

I AB-Mariendalsvej 62-64 er vi stolte af vores historiske bygninger som har høj bevaringsværdi, og har i de senere år iværksat flere større renovations- og vedligeholdelsesprojekter; bl.a. facaderenovation, nye tage, og udskiftning af samtlige vandledninger. Man kan læse mere om dette i vores vedligeholdelsesplan.

Man kan læse mere om hvad der kendetegner en andelsbolig på ABFs hjemmeside: HER